مقالات

تلویزین های شهری

مطمئناً وقتی که شما در سفر و یا در جاده بوده اید با یک سطح بزرگ پایه دارد روبه رو شده اید. که او همراه با یک بنر و یا هر چیز دیگری پوشانده شده بوده. البته روی بنر نیز مطلب و یا عکسی قرار داده اند ولی این ها همان بیلبورد ها هستند. شما نباید این ها را با تلویزیون های شهری اشتباه بگیرید. به این دلیل که تلویزیون های شهری همانند یک تلویزیون هستند و دارای وسایل و قطعات داخلی هستند که هر چیزی را که ما می خواهیم بر روی ان ها نمایش بدهند. ولی بیلبورد ها فقط یکنواخت هستند و آنچنان تغیراتی در مدتی هستند ندارند. ولی شما می توانید هر چیزی را بر روی تلویزیون های شهری قرار دهید. یعنی یا می توانید با استفاده از کامپیوتر آن ها را هدایت و پشتیبانی کنید و هم این طور که می توانید از قبل به ان برنامه ای بدهید و به این صورت بر روی ان فعالیت هایی را انجام دهید. بیلبورد ها جنبه ی تبلیغاتی دارند و تلوییون های شهری نیز همین طور ولی تلویزیون های شهری حتی می توانند یک شبکه از تلویزیون کشور را به نمایش درآورند و یا می توانند کمک کننده و یا به جز جنبه ی تبلیغاتی جنبه های دیگری نیز داشته باشند. شما باید ببینید دقیقاً چه کاری می خواهید با آن ها انجام دهید و در این صورت مکان مورد نظرتان کجاس و یا حتی ابعادی که قرار است با آن اندازه ی تولید شود باید چه سایزی باشد؟

تلویزین های شهری

شرکت ما تولید کننده و عرضه کننده ی هر مدل از تلویزیون های شهری که شما بخواهید است و شما می توانید با استفاده از این تلویزیون ها، کار خود را آسان تر کرده و بهبودی به روند کاری خود بدهید.

تلویزین های شهری

واردات و توزیع قطعات تابلو ال ای دی جهت همکاران