فروش لوازم جانبی تابلو LED

لوازم جانبی تابلو های LED


janebi

1 - سنسور دما :

با استفاده از این ابزار میزان دمای محیط با استفاده از یک دما سنج الکترونیکی به  صورت دیجیتال اندازه گیری شده و در تابلو نمایش داده می شود.

2 - سنسور رطوبت :
با استفاده از این ابزار میزان رطوبت محیط با استفاده از یک رطوبت سنج الکترونیکی به  صورت دیجیتال اندازه گیری شده و در تابلو نمایش داده می شود.

3 -سنسور روشنایی :
با استفاده از یک چشم الکترو نیک میزان روشنایی  محیط  اندازه گیری شده و به منظور مصرف بهینه انرژی شدت روشنایی تابلو نسبت به آن افزایش یا کاهش می یابد  .

4 - کنترل از راه دور :
به منظور اعمال تغییر در شدت روشنایی تابلو ، خاموش و روشن کردن تابلو ، نمایش پیام های بعد و قبل تابلو با استفاده از REMOTE CONTROLER

5 - سیستم های WIRELESS :
با استفاده از هر یک از این تجهیزات ، انتقال داده ها به تابلو از طریق پروتوکل UDP , TCP/IP  از طریق امواج الکترو مغناطیس.

6- تجهیزات ONLINE :
با استفاده از این تجهیزات انتقال داده ها از یک رایانه شخصی به تابلو به طور همزمان انجام می پذیرد ، بدین معنا که هر آنچه در مانتیور رایانه دیده می شود در تابلو نیز نمایش داده  می شود.

تابلو|کارت کنترل تابلو روان|تابلوهایled|تلویزیون شهری|برد کنترل تابلو روان|برد کنترل تلویزیون شهری|

یکی به من بگه سوپر آمولد چیه؟

اینترنت اشیاء و خانه‌های دیجیتالی

برای خرید تابلو روان چه نکته‌هایی را به یاد داشته باشیم؟

تلویزیون شهری و ساختار آن‌ها

بهترین و مناسب ترین قیمت را از ما بخواهید