فروش نمایشگر led با سنسور روشنایی

چشم الکترو نیک


استفاده از یک چشم الکترونیک میزان روشنایی  محیط  اندازه گیری شده و به منظور مصرف بهینه انرژی شدت روشنایی تابلو نسبت به آن افزایش یا کاهش می یابد.


تابلو روان|تابلو ال ای دی|تابلو روان led|مازول تابلو روان|قطعات تابلو روان|ماژول LED|تابلو|