فروش پرده LED

خرید ماژول تابلو روان

خرید ماژول تابلو روان

 

 

ماژول تابلو روان

 

تابلو روان از بلوک هایی ساخته شده است که به این بلوک ها ماژول تابلو روان گفته می شود.ماژول های تابلو روان از طریق کابل هایی به نام فلت با هم سری و از طریق کنترلر برنامه دهی می شود.ماژول های تابلو روان به این دلیل که قبال تعمیر و جایگزینی هستند به ماژول های تابلو روان معروف شده اند.یکی از مهم ترین ویژگی های ماژول تابلو روان ابعاد بلوک های ان در اندازه های مختلفی تشکیل شده اند که با قرار گرفتن ماژول های تابلو روان ویا تلویزیون شهری در اندازه های مختلف و با توجه به کارایی که از تابلو روان ال ای دی انتظار می رود تولید و اختیار مصرف کننده قرار دارد

 

خرید ماژول تابلو روان

 

 

خرید تابلو روان ال ای دی از بلوک های کوچکی ساخته می شوند که در واقع به این بلوک ها ماژول تابلو روان گفته میشود.درعلم کامپیوتر و الکترونیک به قطعاتی که جدا می شوند وقابلیت پیوند خوردن دارند ماژول گفته می شود. یکی از پارامترهای مهمی که در مورد ماژول ال ای دی تابلو روان  باید درنظرداشت ابعاد ماژول تابلو روان است که با کنارهم قراردادان انواع ماژول ال ای دی میتوان تابلو روان یا تلویزیون شهری درابعاد مختلف ساخت.ماژول های تابلو روان انواع مختلفی دارند که براساس نیاز بازار در رنگهای مختلف عرضه میگردند ومورد استقاده قرار می گیرند.