فروش تابلو روان

بیلبورد های گردان

 

3 bod

این نوع بیلبورد ها دارای تاسیسات الکتریکی هستند که شامل گیربکس، الکتروموتور، رله و کیت هایی است که نقش تایمر را در بیلبورد ایفا می کنند.
به علاوه ی همه ی این ها برای روشنایی در شب نیز از چند پروژکتور همزمان استفاده می کنند، که توسط فتوسل روشن و خاموش و نور پردازی می شوند.
این عمل به معنای این است که در طول روز و زمان روشنایی، خاموش است و در طول شب و زمان تاریکی دستگاه خود به خود روشن و نورپردازی می کند. در طی مدت زمان 2 ماه که بر روی این نوع بیلبورد ها آزمایشاتی انجام داده اند، متوجه شده اند که این نوع تابلو ها مقاومت بسیار زیادی را دارند و رنگ خود را از دست نمی دهند.
از لحاظ هزینه های برقی نیز این نوع بیلبورد ها بسیار کارآمد و قابل استفاده هستند، به دلیل این که در این نوع بیلبورد ها از که در یک محل ثابت هستند و قابلیت به نمایش درآوردن سه تبلیغ را دارند، از یک فونداسیون و بتون ریزی و یک منبع نور برای روشنایی استفاده می کنند.
از بیلبورد های سه بعدی گردان می توان در فضا های بسیار شلوغ و فضا های بسیار آزاد استفاده کرد، چون در تمامی این فضا ها آن دستگاه با چرخش یکسان و به نمایش درآوردن محصولات موجود در زمان های مختلف می تواند مردم را که در هر نقطه از آن محل قرار دارند را جذب و جلب خود کرده و نمایش کال را به همه بدهد.