فروش تابلو روان

ماژول

در اصل ماژول ها را این طور معنا می کنند که، قطعات برنامه ریزی شده ای هستند که با استفاده از آن ها می توان امکانات مختلفی را به وجود آورد و از آن ها استفاده کرد. ماژول ها را هم می توان به تنهایی نصب کرد و از آن استفاده نمود و هم اینکه می توان آن ها را با قطعات دیگری ترکیب که در این حالت ماژول مکمل آن قطعه ی دیگر عمل کرده و فرایند کاری را درست می کند. از مازول ها بیشتر برای به نمایش در آوردن محتوا و یا انجام دادن یک عملیات خاصی مورد استفاده قرار می دهند.

ماژول

تابلو روان ها: تابلو روان ها از قطعه های بسیار کوچک تری تشکیل می شود که در اصطلاح نام این قطعات را ماژول گزاشته اند و ماژول ها توسط کابلی به اسم کابل فلت متصل اند که باز هم می تواند با وصل کردن آن ها به کنترلر، تابلو را برنامه ریزی کنید که هر عملیاتی را که می خواهد برای شما انجام دهد. از ترکیب و متصل شدن تعداد بسیار زیادی ماژول، تابلو روان ها و تلویزین های بزرگ شهری طراحی و به وجود می آیند. البته این ماژول ها در ابعاد و اندازه ی های مختلفی طراحی و تولید می شوند و شما باید به این توجه داشته باشید که می خواهید از آن ها در کجا استفاده کنید که بر اساس آن محل، اندازه و ابعاد ماژول ها را تایین کنید.

ماژول

حال با توجه به این گفته شرکت ما توانایی کامل در تولید و ساخت انواع ماژول ها و تابلو روان ها دارد و شما هر نیاز و یا در خواستی را که داریم می توانی با مطرح کنید و مما نیز همان تابلو را با اندازه ی دلخواه شما طراحی و تولید می کنید و به شما ارزه می کنیم تا شما بتوانید از آن ها بهترین استفاده را ببرید.