فروش تابلو روان

ماژول ها

ماژول ها در اصطلاح وظیفه ی نمایش دادن متن و یا عکس هایی که برای آن ها در نظر گرفته اید را دارند. مازول ه بسیار کوچک هستند و تنهایی از آن ها کار زیادی بر نمی آید ولی وقتی آن ها را با دیگر مدل های خود ترکیب می کنید و در هر جایی که می خواهید از آن ها استفاده کنید به طور زیاد استفاده کنید، در آن صورت کارایی و نقش مهم ان ها می نگرید. قطعات کوچک و برنامه ریزی شده ای که نام ان ها ماژول است. تابلو روان ها از همین قطعات ریز به نام مازول تشکیل شده اند و از اجتماع انبوه ماژول ها تابلو روان ها حاصل می شوند.

ماژول ها

تابلو روان ها وظیفه تبلیغات را بر عهده دارند البته برخی افراد نیز از این تابلو ها به عنوان راهنما و یا هدایت کننده استفاده می کنند به این منظور که از این تابلو ها بر سر مواد غذایی قرار می دهند و نام محصول را در آن ذکر می کنند که مشتریان وقتی در حال گردش در فروشگاه شوند برای پیدا کردن محصول خود سر در گم نمانند و تابلو ها به کمکشان بیایند و برای مثال در فرودگاه ها نیز مورد استفاده قرار می دهند به این منظور که به مسافران کمک کند که در کدام محل مستقر شوند و زمان پرواز آن ها چه موقعی است.

ماژول ها

شما نیز می توانید از این تابلو ها در محل کار خودتان استفاده کنید و هم بتوانید مردم را به درستی راهنمایی و از اطلاعات با خبر کنید و هم این مورد که این تابلو ها بتوانند برای شما نقش تبلیغاتی داشته باشند و برای شما سودمند وکسب کننده در آمد باشند.