فروش تابلو روان

تابلو های روان

شما در طول روز با انواع و اقسام تابلو های مختلفی بر می خورید که برخی از آن ها قدیمی هستند و یا برخی از ان ها مدل های جدید. همه آن ها در هر اندازه که فرد به میزان نیازش باشد برایش طراحی و تولید می شود. بستگی دارد فرد متقاضی بخواهد از آن تابلو ها در چه محلی و برای چه کاری استفاده کندف بر این اساس است که تعداد و ابعاد ان مشخص می شود. برای یک مورد از این تابلو روان ها که مردم روزانه از کنار آن عبور می کنند ولی هیچ کس هیچ نگاهی به آن ها نمی اندازد ولی البته برای ما کارآیی نیز دارند، تابلو روان های اسصتفاده شده در قطار مترو است. آن ها در بین هر کابین طراحی شده اند و بیشتر نمایان کننده ی تاریخ و سساعت همان لحظه هستند ولی بیشتر افراد با اینکه در طول روز زیاد هم از مترو استفاده می کنند ولی زیاد چشمشان به ان ها نمی خورد البته آن ها نیز جنبه ی تبلیغاتی ندارند و بیشتر برای اگاه کردن مردم به کار می رود. برخی از مردم می خواهند تابلو هایشان برایشان نقش تبلیغاتی داشته باشد و برای ان ها عملیات تبلیغات را خود به تنهایی به دوش بکشد و یا برخی هم می خواهند مردم را اگاه سازند مثلاً تابلو روان هایی که در فروشگاه های زنجیره ی در بالای هر غرفه تعبیه شده است و نام محصول موجود در غرفه را در خود نمایش می دهد تا مردم سر در گم نشوند.

تابلو های روان

با فهمید که می خواهید در چه محلی و برای چه کاری از ان ها استفاده کنید به این طریق می توانید یک مدل مورد نیاز و ابعادی که به آن نیاز دارید را تهیه کنید و از آن استفاده عالی ببرید.

تابلو های روان

ما عرضه کننده ی تمامی مدل های تابلو روان ها هستیم و شما می توانید هر مدل تابلو ای را با هر اندازه از ما تهیه کنید.