اسکوربورد

scoreboard

اسکوربورد


1.    استفاده از ماژول های 2R1G1B
2.    قابلیت پخش online و استفاده از نرم افزار های روز و ورزشی
3.    قابلیت افزایش و کاهش دستی شدت روشنایی
4.    نمایش ساعت و امتیازات
5.    ساخت اتاق کنترل نمایشگر و امکانات کنترل دستی
6.    ساخت سازه های فلزی و بتنی با مشارکت شرکت های عمرانی جهت اسکوربرد
7.    استفاده از ماژول های 2R1G1B
8.    قابلیت پخش online و استفاده از نرم افزار های روز و ورزشی
9.    قابلیت افزایش و کاهش دستی شدت روشنایی
10.    نمایش ساعت و امتیازات
11.    ساخت اتاق کنترل نمایشگر و امکانات کنترل دستی
12.    ساخت سازه های فلزی و بتنی با مشارکت شرکت های عمرانی جهت اسکوربرد

 

واردات و توزیع قطعات تابلو ال ای دی جهت همکاران