شرکت بازرگانی فـــراتـــــــــک

قالب تابلو روان

قالب تابلو روان

 

قالب تابلو روان

قالب تابلو روان از ماژول هایی ساخته می شود که ابعاد انها 16در 32 است.ابعاد تابلو روان با توجه به ماژول ها تعیین می شود.طول ماژول ها باید بصورت مضربی از32 وارتفاع ان باید مضربی از 16 باشد.اعدادی که در پشت تابلوها وجود دارد مشخص کننده ییی سیم کشی ماژول است.و ربطی به قالب تابلو روان ها ندارد.قالب تابلو روانها به دلیل مضرب های زیادی که دارد متنوع وفراوان است ودر همه ی سایزها وقالب ها به بازار عرضه ومورد استفاده قرار میگیرد.

ابعاد تابلو روان

ابعاد تابلو روان ها از ماژول هایی ساخته می شود که اندزه های آنها 32*16 است.ابعاد تابلو های روان با توجه های ماژول هاتعیین می گردد.طول ماژورها باید مضربی از 32 باشد و ارتفاع آن مضربی از 16 باشد.در محاسبه ابعاد طول و ارتفاع 10 سانتی متر به آن اضافه کرده سپس حاصل متر مربع تابلو را در قیمت آن ضرب کرده.اعدادی که در پشت تابلو روان ها نوشته شده است (کد 701 یا 806 و یا سایر کد ها) به دلیل این است که نقشه سیم کشی ماژول را تعیین می کند و ربطی به ابعاد تابلو روان ها ندارد.بدلیل تنوع ابعاد تابلو روان ها جهت سفارش آن به صورت آنلاین به نمایشگر اضافه شده است.برای دسترس به  بخش سفارش می توانید از منو های سفارش قاب استفاده کرد.در قسمت سفارش می توانید ابعاد مورد نظر خود را بر اساس متراژ و تعداد ماژول ها قاب مورذد نظر را انتخا کنید